انتخاب عینک آفتابی

انتخاب عینک آفتابی را باید با توجه به حالت چهره ، مدل مو و حتی رنگ مو انتخاب نمود و گاهی این اتخاب سخت به نظر می رسد.برای شروع بیایید با تعدادی عکس شروع کنیم که می تواند به شما ایده برای انتخاب فریم بدهد.

 

انتخاب عینک آفتابی

خرید عینک آفتابی

مهم ترین نکته در انتخاب عینک آفتابی حالت چهره شماست. یک عکس از روبرو با دوربین از خودتان بگیرید و بررسی کنید که دقیقا چهره شما به چه شکلی است.

-اگر چهره شما مربع با گونه های بزرگ است عینک آفتابی های گرد یا خلبانی بسیار مناسب است اگر صورت شما بزرگ است عینک بزرگتر و اگر ظریف است عینک ظریفتر را انتخاب نمایید.عینک های پلیسی هم می تواند گزینه مناسبی باشد.

-اگر صورت شما گرد است سعی کنید از عینک های باریکی استفاده نمایید که گونه های شما بپوشاند و کمی پهن تر از صورت شما باشد.به هیپ وجه از فریم های گرد استاده ننمایید.

 - اگر صورت شما مستطیلی شکل است مس توانید از عینک آفتابی های مربعی شکل استفاده نمایید.

-صورت های الماسی شکل با چانه تیز می توانند از عینک آفتابی های مستطیلی شکل رو به پایین استفاده نمایند

-صورت بیضی شکل بهترین نوع صورت شناخته شده است و این افراد می توانند از همه استایل های عینک آفتابی استفاده نمایند.

-