1

درباره آبمیوه گیری اهرمی بیتا بیشتر بدانید!

با استفاده از این آبمیوه گیری شما می توانید در منزل با کمترین هزینه و کمترین زحمت و کثیف کاری یک آبمیوه ی طبیعی داشته باشید و سلامتی را به خود و خانواده تان هدیه دهید.

برای اینکه یک آبمیوه ی طبیعی داشته باشید کافی است میوه ی مورد نظر را شسته و از وسط به دو نیم کنید. سپس یک نصف میوه را روی جایگاه مخصوص قرار دهید.

ادامه مطلب...
1