1

فروش ویژه پارچه قلمکار طرح گل ریز

قلمکاری یکی از اصیل ترین هنرهای دستی ایرانی است که در اصفهان رواج بیشتری دارد. هنر قلمکاری عبارت است از چاپ طرح هایی روی پارچه توسط مهر به دست هنرمندان خوش ذوق اصفهانی.

این هنر در دوران مغول ها در ایران مرسوم شد و در همان دوره بخاطر حمایت خان های مغول این هنر رواج زیادی پیدا کرد. البته رونق اصلی پارچه قلمکار در دوره ی صفویه اوج گرفت و در اواسط عصر قاجار نیز از رونق افتاد.

ادامه مطلب...
1