1

خرید ابزار هنر میناکاری در اصفهان

همه ما هنر میناکاری به اسم هنرمیناکاری اصفهان می شناسم، زیرا از گذشته های دور تا به امروز تولید این هنر را به دست هنرمندان چیره دست این شهر دیده ایم اما باید خاطر نشان کنیم که هنر میناکاری و به طور کلی هنر در ظرف مکان نمی گنجد و در بسیاری از شهر های دیگر نیز تهیه و تولید می شود. در کنار زیر ساخت های فلزی مورد نیاز برای تهیه ظروف میناکاری شده از دیگر ابزار هنر میناکاری می توان به رنگ مینا اشاره کرد که نمای خاص و منحصر به فرد نقوش مینا بر روی زیر ساخت توسط همین رنگ های پودری زیبا ایجاد می شود که از جنس پودر اکسید فلزات می باشد.

ادامه مطلب...
1